All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Friday, 18 May 2012

Genta e BB5 nuk don ta takoje Rubensin kur te dale

Genta ne BB5 ka shprehur dëshirën për të qenë në finale e fillon të mendojë për veshjen që mund të ketë po ashtu për surprizat që mund të marrin, apo do të dëshironin të merrnin.

Së fundi, Genta flet për lidhjen me djemtë, e tregon se asnjëri nga djemtë e shtëpisë nuk i ka pëlqyer për të krijuar lidhje.

E pyetur nga Arbri, Genta thotë se nuk e ka marrë malli për asgjë nga jeta e saj jashtë, përveç familjarëve, e do të rrinte deri në një vit e mbyllur në shtëpinë e BB. Arbri e pyet për Rubensin, e ajo përgjigjet se nuk do ta takojë kur të dalë jashtë, e nuk do ta tolerojë më, pasi ai nuk sjellë fort mirë me të./Albavipnews/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Genta Bb5 not want to meet when you come Rubens

Genta we Bb5 has expressed a desire to be the final one starts to think about clothing that could have also for the surprises that may take, or would like to receive.


Finally, Genta linkage with the boys, shows that none of the guys in the house does not have liked to establish the connection. Asked by Arbri, Genta says that he did not miss anything out of her life, besides family members, and would stay up to one year and closed in the BB house. Arbri asks for Rubens, and she replies that he will not meet when they come out, will not tolerate any more, because he does not bring with it very well. / Albavipnews /

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online